درباره ما

درباره ما

اقامتگاه سنتی کتروا، مجموعه‌ای از سه خانه تاریخی ارزشمند است که پس از مرّمت و احیا به عنوان هتل و اقامت‌گاه بهره‌برداری شده است. این مجموعه شامل دو سردرب ورود، سه ورودی، سه حیاطِ مجزا، دو سرداب و یک بادگیر است.

در میانه خیابان امام، پس از گذر از بازارچه خواجه خضر، در کنار حسینیه‌‌ی محله، سردرب رفیع آجری و قاجاریِ مجموعه خودنمایی می‌کند. پس از عبور از درب وارد دربندِ مجموعه خواهیم شد و پس از گذر از آن وارد حیاط ورودی و اول آن خواهیم شد. حیاطی که در دلِ خود تا آجرهای شش ضلعی تیموری را داشت ولی چهره کنونی آن قاجاری‌ست، از این روی نام این حیاط را "حیاط قاجاری" نهاده‌ایم. تالاری کم عمق در حیاط و وجود رسمی‌بندی‌های ظریف در این حیاط جلوه گری می‌کند. در میانه حیاط نیز حوضی با طرحِ گل‌پری به مهمانان در بدوِ ورود خیر مقدم می‌دهد.

در این حیاط، فضای رسپشن هتل و انتظار مسافر، فضایی برای خدماتی از جمله نمازخانه و یادگاری‌فروشی و ... تعبیه شده است. از دیگر فضاهای موجود در حیاطِ قاجاری، می‌توان به دو اتاقِ اصلی مجموعه اشاره کرد.

درباره ما

نظرات