اتاق 302

اتاق 302

این اتاق بهار خواب می باشد و دارای یک ایوان هست.این اتاق در حیاط نارنجستان واقع شده است.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image